"Lönnen sände oktoberbrev till jorden ,  de hade älskandets röda skrift " 
                                                Sten Hagliden


 Höstkram Eva