Kattegatt, Onsalahalvön, HallandStrandtrift eller Strandgossar som de också kallas blommar i klipprevorna.