Barken Viking




Speglingar i vattnet.



Barken Viking sett genom konstverk utanför Göteborgs Operan.  



Göteborgs Operan
 


Festlokal i Läppstiftet.